Styrelsen

Styrelseordförande:
Christian Frigast
Ek. kand. Christian Frigast har varit Managing Partner på Axcel sedan företaget grundades 1994. Dessförinnan arbetate han hos Incentive A/S (1993-1994) och Nordea (1976-1993). Han är styrelseordförande i Axcel Management, Danish Ship Finance Holding, Danmarks Eksportkredit, DVCA (Danish Venture Capital and Private Equity Association) och Board Leadership Society in Denmark, vice styrelseordförande i PANDORA, PostNord och Axcels Advisory Board såväl som styrelseledamot i Nissens och Danish Ship Finance. Han är dessutom styrelseordförande och medstiftare till Axcels egen tänketank, Axcelfuture, och adjungerad professor vid Copenhagen Business School.

Vice styrelseordförande:
Lars Rebien Sørensen
Lars Rebien Sørensen har tidigare varit VD för Novo Nordisk. Han är idag styrelseordförande i Novo Nordisk Fonden och Novo Holdings A/S, vice styrelseordförande i Carlsberg och styrelseledamot i Jungbunzlauer, SCA och Thermo Fischer Scientific. Lars Rebien Andersen är adjungerad professor vid Copenhagen Business School och blev i 2015 och 2016 korad till världens bästa VD av Harvard Business Review.

Styrelseledamötter:
Christian Schmidt-Jacobsen
Ek. mag. Christian Schmidt-Jacobsen blev anställd hos Axcel 2015. Han har tidigare varit CFO hos Icopal. Innan dess arbetade Christian Schmidt-Jacobsen hos Chr. Hansen och Danske Bank Corporate Finance. Christian Schmidt-Jacobsen har arbetat hos Axcel mellan 1999 och 2005. Han blev Managing Partner i 2016. Christian Schmidt-Jacobsen är styrelseledamot i EG, Frontmatec, Delete Group och Axcel Management.

Christian Bamberger Bro
Christian Bamberger Bro har en ek. mag.-examen från Aarhus Universitet och började hos Axcel 2014. Tidigare har han arbetat hos Permira både i London och Stockholm (2006-14), hos McKinsey i Köpenhamn och hos Nordea Corporate Finance i Köpenhamn. Christian Bamberger Bro är styrelseledamot i Axcel Management och vice styrelseordförande i Loopia Group, Conscia och EG. Christian Bamberger Bro är partner på Axcel.