Advisory Board

Niels B. Christiansen Chairman

Niels B. Christiansen är VD för LEGO. Innan han började på LEGO-gruppen var Niels VD för Danfoss A/S och Executive Vice President på GN Store Nord. Niels har en civilingenjörsexamen från Danmarks Tekniske Universitet och en MBA från INSEAD i Frankrike.

Kontakt

Christian Frigast Executive Chairman, Partner

Ek. kand. Christian Frigast har varit Managing Partner på Axcel sedan företaget grundades 1994. Dessförinnan arbetade han hos Incentive A/S (1993-1994) och Nordea (1976-1993). Han är styrelseordförande i Axcel Management och Danmarks Eksportkredit, vice styrelseordförande i PANDORA, DVCA (Danish Venture Capital and Private Equity Association) och Axcels Advisory Board såväl som styrelseledamot i Nordic Waterproofing, Board Leadership Society in Denmark, Danmark-Amerika Fondet och Nykredits IPO Advisory Board. Han är dessutom styrelseordförande och medgrundare till Axcels egen tankesmedja, Axcelfuture, och adjungerad professor vid Copenhagen Business School.

Kontakt

Mette Vestergaard

Mette Vestergaard är SVP i LEO Pharma med ansvar för Global People & Communications. Mette Vestergaard har tidigare varit Vice President i Novozymes och VD för Mannaz. Hon är styrelseledamot i DESMI, CBS och Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Kontakt

Lars Westerberg

Lars Westerberg har tidigare varit VD för Gränges, ESAB och Autoliv. Lars Westerberg är styrelseledamot i Volvo, SSAB, Sandvik, Meda och Stena.

Kontakt

Lars Munch

Lars Munch har tidigare varit VD och är nu styrelseordförande i JP/Politikens Hus. Lars Munch är dessutom styrelseordförande i Louisiana Museum of Modern Art, Museumsfonden och Louisiana Fonden, BRFfonden, BRFholding, SOS barnbyar och Press Freedom and Development Fund (Paris). Lars Munch är styrelseledamot i Europa Nostra och i European Press Prize (Amsterdam).

Kontakt

Jens W. Moberg

Jens W. Moberg är styrelseordförande i Grundfos, PostNord m.fl. Jens W. Moberg har tidigare varit Corporate Vice President hos Microsoft och VD för Better Place Danmark och Alectia.

Kontakt

Magnus Lindquist Senior Advisor

Magnus Lindquist är Co-Managing Partner hos CORDET Capital Partners LLP. Magnus Lindquist har tidigare varit partner/investeringsprofessionell hos Triton Advisers Nordic AB med ansvar för Norden (2008-15) och Group Vice President och CFO för Autoliv Inc. (2001-08).

Kontakt

Peter Schütze

Peter Schütze har tidigare varit VD för Nordea Bank Danmark. Han är idag styrelseordförande i DSB och Falck samt i investeringskommittén i Danish Climate Investment Fund och Danish Agribusiness Fund. Peter Schütze är dessutom vice styrelseordförande i SimCorp, Nordea-fonden och Nordea Bank-fonden, styrelseledamot i Lundbeckfonden och ledamot i Det Systemiske Risikoråd.

Kontakt

Peter Damgaard Jensen

Peter Damgaard Jensen är VD för PKA och dessutom styrelseledamot i Forsikring & Pension och vice styrelseordförande i Forca.

Kontakt

Advisory Board

Niels B. Christiansen Chairman

Niels B. Christiansen är VD för LEGO. Innan han började på LEGO-gruppen var Niels VD för Danfoss A/S och Executive Vice President på GN Store Nord. Niels har en civilingenjörsexamen från Danmarks Tekniske Universitet och en MBA från INSEAD i Frankrike.

Kontakt

Christian Frigast Executive Chairman, Partner

Ek. kand. Christian Frigast har varit Managing Partner på Axcel sedan företaget grundades 1994. Dessförinnan arbetade han hos Incentive A/S (1993-1994) och Nordea (1976-1993). Han är styrelseordförande i Axcel Management och Danmarks Eksportkredit, vice styrelseordförande i PANDORA, DVCA (Danish Venture Capital and Private Equity Association) och Axcels Advisory Board såväl som styrelseledamot i Nordic Waterproofing, Board Leadership Society in Denmark, Danmark-Amerika Fondet och Nykredits IPO Advisory Board. Han är dessutom styrelseordförande och medgrundare till Axcels egen tankesmedja, Axcelfuture, och adjungerad professor vid Copenhagen Business School.

Kontakt

Mette Vestergaard

Mette Vestergaard är SVP i LEO Pharma med ansvar för Global People & Communications. Mette Vestergaard har tidigare varit Vice President i Novozymes och VD för Mannaz. Hon är styrelseledamot i DESMI, CBS och Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Kontakt

Lars Westerberg

Lars Westerberg har tidigare varit VD för Gränges, ESAB och Autoliv. Lars Westerberg är styrelseledamot i Volvo, SSAB, Sandvik, Meda och Stena.

Kontakt

Lars Munch

Lars Munch har tidigare varit VD och är nu styrelseordförande i JP/Politikens Hus. Lars Munch är dessutom styrelseordförande i Louisiana Museum of Modern Art, Museumsfonden och Louisiana Fonden, BRFfonden, BRFholding, SOS barnbyar och Press Freedom and Development Fund (Paris). Lars Munch är styrelseledamot i Europa Nostra och i European Press Prize (Amsterdam).

Kontakt

Jens W. Moberg

Jens W. Moberg är styrelseordförande i Grundfos, PostNord m.fl. Jens W. Moberg har tidigare varit Corporate Vice President hos Microsoft och VD för Better Place Danmark och Alectia.

Kontakt

Magnus Lindquist Senior Advisor

Magnus Lindquist är Co-Managing Partner hos CORDET Capital Partners LLP. Magnus Lindquist har tidigare varit partner/investeringsprofessionell hos Triton Advisers Nordic AB med ansvar för Norden (2008-15) och Group Vice President och CFO för Autoliv Inc. (2001-08).

Kontakt

Peter Schütze

Peter Schütze har tidigare varit VD för Nordea Bank Danmark. Han är idag styrelseordförande i DSB och Falck samt i investeringskommittén i Danish Climate Investment Fund och Danish Agribusiness Fund. Peter Schütze är dessutom vice styrelseordförande i SimCorp, Nordea-fonden och Nordea Bank-fonden, styrelseledamot i Lundbeckfonden och ledamot i Det Systemiske Risikoråd.

Kontakt

Peter Damgaard Jensen

Peter Damgaard Jensen är VD för PKA och dessutom styrelseledamot i Forsikring & Pension och vice styrelseordförande i Forca.

Kontakt