Advisory Board

Lars Rebien Sørensen

Chairman

Köpenhamn

Lars Rebien Sørensen har tidigare varit VD för Novo Nordisk. Han är idag vice styrelseordförande i Carlsberg och styrelseledamot i Jungbunzlauer, SCA, Thermo Fischer Scientific, Novo Nordisk Fonden och Novo Holdings A/S.

Christian Frigast

Executive Chairman, Partner

Köpenhamn

Ek. kand. Christian Frigast har varit Managing Partner på Axcel sedan företaget grundades 1994. Dessförinnan arbetade han hos Incentive A/S (1993-1994) och Nordea (1976-1993). Han är styrelseordförande i Axcel Management och Danmarks Eksportkredit, vice styrelseordförande i PANDORA, DVCA (Danish Venture Capital and Private Equity Association) och Axcels Advisory Board såväl som styrelseledamot i Nordic Waterproofing, Board Leadership Society in Denmark, Danmark-Amerika Fondet och Nykredits IPO Advisory Board. Han är dessutom styrelseordförande och medgrundare till Axcels egen tankesmedja, Axcelfuture, och adjungerad professor vid Copenhagen Business School.

Kontakt

Mette Vestergaard

Köpenhamn

Mette Vestergaard är SVP i LEO Pharma med ansvar för Global People & Communications. Mette Vestergaard har tidigare varit Vice President i Novozymes och VD för Mannaz. Hon är styrelseledamot i DESMI, CBS och Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Lars Westerberg

Köpenhamn

Lars Westerberg har tidigare varit VD för Gränges, ESAB och Autoliv. Lars Westerberg är styrelseledamot i Volvo, SSAB, Sandvik, Meda och Stena.

Lars Munch

Köpenhamn

Lars Munch har tidigare varit VD och är nu styrelseordförande i JP/Politikens Hus. Lars Munch är dessutom styrelseordförande i Louisiana Museum of Modern Art, Museumsfonden och Louisiana Fonden, BRFfonden, BRFholding, SOS barnbyar och Press Freedom and Development Fund (Paris). Lars Munch är styrelseledamot i Europa Nostra och i European Press Prize (Amsterdam).

Jens W. Moberg

Köpenhamn

Jens W. Moberg är styrelseordförande i Grundfos, PostNord m.fl. Jens W. Moberg har tidigare varit Corporate Vice President hos Microsoft och VD för Better Place Danmark och Alectia.

Magnus Lindquist

Senior Advisor

Stockholm

Magnus Lindquist är Co-Managing Partner hos CORDET Capital Partners LLP. Magnus Lindquist har tidigare varit partner/investeringsprofessionell hos Triton Advisers Nordic AB med ansvar för Norden (2008-15) och Group Vice President och CFO för Autoliv Inc. (2001-08).

Peter Schütze

Köpenhamn

Peter Schütze har tidigare varit VD för Nordea Bank Danmark. Han är idag styrelseordförande i DSB, Nordea-fonden, Nordea Bank-fonden och Falck samt i investeringskommittén i Danish Climate Investment Fund och Danish Agribusiness Fund. Peter Schütze är dessutom vice styrelseordförande i SimCorp, styrelseledamot i Lundbeckfonden och ledamot i Det Systemiske Risikoråd.

Peter Damgaard Jensen

Köpenhamn

Peter Damgaard Jensen är VD för PKA och dessutom styrelseledamot i Forsikring & Pension och vice styrelseordförande i Forca.

Jørgen Høholt

Köpenhamn

Jørgen Høholt har tidigare varit Head of Coporate and Investment Banking för Nordea (2007-2017).

Advisory Board

Lars Rebien Sørensen

Chairman

Köpenhamn

Lars Rebien Sørensen har tidigare varit VD för Novo Nordisk. Han är idag vice styrelseordförande i Carlsberg och styrelseledamot i Jungbunzlauer, SCA, Thermo Fischer Scientific, Novo Nordisk Fonden och Novo Holdings A/S.

Christian Frigast

Executive Chairman, Partner

Köpenhamn

Ek. kand. Christian Frigast har varit Managing Partner på Axcel sedan företaget grundades 1994. Dessförinnan arbetade han hos Incentive A/S (1993-1994) och Nordea (1976-1993). Han är styrelseordförande i Axcel Management och Danmarks Eksportkredit, vice styrelseordförande i PANDORA, DVCA (Danish Venture Capital and Private Equity Association) och Axcels Advisory Board såväl som styrelseledamot i Nordic Waterproofing, Board Leadership Society in Denmark, Danmark-Amerika Fondet och Nykredits IPO Advisory Board. Han är dessutom styrelseordförande och medgrundare till Axcels egen tankesmedja, Axcelfuture, och adjungerad professor vid Copenhagen Business School.

Kontakt

Mette Vestergaard

Köpenhamn

Mette Vestergaard är SVP i LEO Pharma med ansvar för Global People & Communications. Mette Vestergaard har tidigare varit Vice President i Novozymes och VD för Mannaz. Hon är styrelseledamot i DESMI, CBS och Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Lars Westerberg

Köpenhamn

Lars Westerberg har tidigare varit VD för Gränges, ESAB och Autoliv. Lars Westerberg är styrelseledamot i Volvo, SSAB, Sandvik, Meda och Stena.

Lars Munch

Köpenhamn

Lars Munch har tidigare varit VD och är nu styrelseordförande i JP/Politikens Hus. Lars Munch är dessutom styrelseordförande i Louisiana Museum of Modern Art, Museumsfonden och Louisiana Fonden, BRFfonden, BRFholding, SOS barnbyar och Press Freedom and Development Fund (Paris). Lars Munch är styrelseledamot i Europa Nostra och i European Press Prize (Amsterdam).

Jens W. Moberg

Köpenhamn

Jens W. Moberg är styrelseordförande i Grundfos, PostNord m.fl. Jens W. Moberg har tidigare varit Corporate Vice President hos Microsoft och VD för Better Place Danmark och Alectia.

Magnus Lindquist

Senior Advisor

Stockholm

Magnus Lindquist är Co-Managing Partner hos CORDET Capital Partners LLP. Magnus Lindquist har tidigare varit partner/investeringsprofessionell hos Triton Advisers Nordic AB med ansvar för Norden (2008-15) och Group Vice President och CFO för Autoliv Inc. (2001-08).

Peter Schütze

Köpenhamn

Peter Schütze har tidigare varit VD för Nordea Bank Danmark. Han är idag styrelseordförande i DSB, Nordea-fonden, Nordea Bank-fonden och Falck samt i investeringskommittén i Danish Climate Investment Fund och Danish Agribusiness Fund. Peter Schütze är dessutom vice styrelseordförande i SimCorp, styrelseledamot i Lundbeckfonden och ledamot i Det Systemiske Risikoråd.

Peter Damgaard Jensen

Köpenhamn

Peter Damgaard Jensen är VD för PKA och dessutom styrelseledamot i Forsikring & Pension och vice styrelseordförande i Forca.

Jørgen Høholt

Köpenhamn

Jørgen Høholt har tidigare varit Head of Coporate and Investment Banking för Nordea (2007-2017).