Advisory Board

Lars Rebien Sørensen

Chairman

Köpenhamn

Lars Rebien Sørensen har tidigare varit VD för Novo Nordisk. Han är idag vice styrelseordförande i Carlsberg och styrelseledamot i Jungbunzlauer, SCA, Thermo Fischer Scientific, Novo Nordisk Fonden och Novo Holdings A/S.

Christian Frigast

Executive Chairman, Partner

Köpenhamn

Ek. kand. Christian Frigast har varit Managing Partner på Axcel sedan företaget grundades 1994. Dessförinnan arbetate han hos Incentive A/S (1993-1994) och Nordea (1976-1993). Han är styrelseordförande i Axcel Management, Danish Ship Finance Holding och Danmarks Eksportkredit, vice styrelseordförande i PANDORA, DVCA (Danish Venture Capital and Private Equity Association), PostNord och Axcels Advisory Board såväl som styrelseledamot i Nordic Waterproofing, Nissens, Board Leadership Society in Denmark, Danmark-Amerika Fondet, Bestyrelsesforeningen och Danish Ship Finance. Han är dessutom styrelseordförande och medstiftare till Axcels egen tänketank, Axcelfuture, och adjungerad professor vid Copenhagen Business School.

Kontakt

Mette Vestergaard

Köpenhamn

Mette Vestergaard är EVP med ansvar för Global People & Communications i LEO Pharma. Mette Vestergaard har tidigare varit Vice President i Novozymes och VD för Mannaz. Hon är styrelseledamot i DESMI, CBS och Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Lars Westerberg

Köpenhamn

Lars Westerberg har tidigare varit VD för Gränges, ESAB och Autoliv. Lars Westerberg är styrelseledamot i Volvo, SSAB, Sandvik, Meda och Stena.

Lars Munch

Köpenhamn

Lars Munch har tidigare varit VD och är nu styrelseordförande i JP/Politikens Hus. Lars Munch är dessutom styrelseordförande i Louisiana Museum of Modern Art, Museumsfonden och Louisiana Fonden, BRFfonden, BRFholding, SOS barnbyar och Press Freedom and Development Fund (Paris). Lars Munch är styrelseledamot i Europa Nostra och i European Press Prize (Amsterdam).

Jens W. Moberg

Köpenhamn

Jens W. Moberg är styrelseordförande i Grundfos, LE34 m.fl. Jens W. Moberg har tidigare varit Corporate Vice President hos Microsoft och VD för Better Place Danmark och Alectia.

Peter Schütze

Köpenhamn

Peter Schütze har tidigare varit VD för Nordea Bank Danmark. Han är idag styrelseordförande i DSB, Nordea-fonden, Nordea Bank-fonden och Falck samt i investeringskommittén i Danish Climate Investment Fund och Danish Agribusiness Fund. Peter Schütze är dessutom vice styrelseordförande i SimCorp, styrelseledamot i Lundbeckfonden och ledamot i Det Systemiske Risikoråd.

Peter Damgaard Jensen

Köpenhamn

Peter Damgaard Jensen är VD för PKA och dessutom styrelseordförande i IIGCC och Forsikring & Pension samt vice styrelseordförande i Forca.

Jørgen Høholt

Köpenhamn

Jørgen Høholt har tidigare varit Head of Coporate and Investment Banking för Nordea (2007-2017). Han är idag Non-Executive Director i EKF och HE Jørgensen.

Advisory Board

Lars Rebien Sørensen

Chairman

Köpenhamn

Lars Rebien Sørensen har tidigare varit VD för Novo Nordisk. Han är idag vice styrelseordförande i Carlsberg och styrelseledamot i Jungbunzlauer, SCA, Thermo Fischer Scientific, Novo Nordisk Fonden och Novo Holdings A/S.

Christian Frigast

Executive Chairman, Partner

Köpenhamn

Ek. kand. Christian Frigast har varit Managing Partner på Axcel sedan företaget grundades 1994. Dessförinnan arbetate han hos Incentive A/S (1993-1994) och Nordea (1976-1993). Han är styrelseordförande i Axcel Management, Danish Ship Finance Holding och Danmarks Eksportkredit, vice styrelseordförande i PANDORA, DVCA (Danish Venture Capital and Private Equity Association), PostNord och Axcels Advisory Board såväl som styrelseledamot i Nordic Waterproofing, Nissens, Board Leadership Society in Denmark, Danmark-Amerika Fondet, Bestyrelsesforeningen och Danish Ship Finance. Han är dessutom styrelseordförande och medstiftare till Axcels egen tänketank, Axcelfuture, och adjungerad professor vid Copenhagen Business School.

Kontakt

Mette Vestergaard

Köpenhamn

Mette Vestergaard är EVP med ansvar för Global People & Communications i LEO Pharma. Mette Vestergaard har tidigare varit Vice President i Novozymes och VD för Mannaz. Hon är styrelseledamot i DESMI, CBS och Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Lars Westerberg

Köpenhamn

Lars Westerberg har tidigare varit VD för Gränges, ESAB och Autoliv. Lars Westerberg är styrelseledamot i Volvo, SSAB, Sandvik, Meda och Stena.

Lars Munch

Köpenhamn

Lars Munch har tidigare varit VD och är nu styrelseordförande i JP/Politikens Hus. Lars Munch är dessutom styrelseordförande i Louisiana Museum of Modern Art, Museumsfonden och Louisiana Fonden, BRFfonden, BRFholding, SOS barnbyar och Press Freedom and Development Fund (Paris). Lars Munch är styrelseledamot i Europa Nostra och i European Press Prize (Amsterdam).

Jens W. Moberg

Köpenhamn

Jens W. Moberg är styrelseordförande i Grundfos, LE34 m.fl. Jens W. Moberg har tidigare varit Corporate Vice President hos Microsoft och VD för Better Place Danmark och Alectia.

Peter Schütze

Köpenhamn

Peter Schütze har tidigare varit VD för Nordea Bank Danmark. Han är idag styrelseordförande i DSB, Nordea-fonden, Nordea Bank-fonden och Falck samt i investeringskommittén i Danish Climate Investment Fund och Danish Agribusiness Fund. Peter Schütze är dessutom vice styrelseordförande i SimCorp, styrelseledamot i Lundbeckfonden och ledamot i Det Systemiske Risikoråd.

Peter Damgaard Jensen

Köpenhamn

Peter Damgaard Jensen är VD för PKA och dessutom styrelseordförande i IIGCC och Forsikring & Pension samt vice styrelseordförande i Forca.

Jørgen Høholt

Köpenhamn

Jørgen Høholt har tidigare varit Head of Coporate and Investment Banking för Nordea (2007-2017). Han är idag Non-Executive Director i EKF och HE Jørgensen.