Axcels struktur

Axcels aktiva fonder är organiserade i ett kommanditbolag i en så kallad skattetransparent struktur, som säkrar att investerarna beskattas på sin investeringsavkastning i det land där de är skattepliktiga. Axcels fonder har en livstid på ca 10 år och när fonderna är fullinvsterade ingår normalt 10-12 företag i varje fond. Axcel äger i typfallet sina företag i mellan tre och sju år.

Axcels fonder rådges av ett managementbolag, som ägs av Axcels partnerkrets. Det avgörande beslutet om att investera i ett företag träffas av Axcels externa Investment Board mot bakgrund av en beredning från Axcels Investeringskommitté. Axcels Operating Committee rådger managementbolaget i frågor som rör driften av Axcels portföljföretag. Styrelsen för Axcel Management beslutar om generella ledningsrelaterade förhållanden, och anställer också Axcels Managing Partner och om ändringar i den övriga partnerkretsen. Axcels Advisory Board rådger Axcels fonder om generella strategiska förhållanden, och medlemmarna fungerar också som rådgivare för Axcel i konkreta investeringsfrågor.

Full storlek