Om Axcel

Axcel grundades 1994 av en grupp investerare från Danmarks största finans- och industriorganisationer. Axcel är idag en nordisk riskkapitalfond, som fokuserar på mellanstora företag och har en bred krets av danska och internationella investerare. Axcel har upprättat fem fonder med sammanlagt 2 miljarder EUR i kapitalåtaganden. Fonderna har genomfört 55 investeringar och knappt 100 större kompletteringsförvärv till dessa. 43 av företagen har helt eller delvis sålts. Axcel äger i dag 12 företag som tillsammans har en omsättning på mer än 1,1 miljard EUR och mer än 4.000 medarbetare.

Axcel Management A/S har danska Finansinspektionens tillstånd att fungera som managementbolag. Axcel står därmed under tillsyn och kontroll av Finansinspektionen (fond IV och V).