Om Axcel

Axcel grundades 1994 av en grupp investerare från Danmarks största finans- och industriorganisationer. Axcel är idag en nordisk riskkapitalfond, som fokuserar på mellanstora företag och har en bred krets av danska och internationella investerare. Axcel har upprättat fem fonder med sammanlagt ca 1,8 miljarder EUR i kapitalåtaganden. Fonderna har genomfört 48 investeringar och mer än 90 större kompletteringsförvärv till dessa. 38 av företagen har helt eller delvis sålts. Axcel äger i dag 11 företag som tillsammans har en omsättning på närmare 1,2 miljard EUR och ca 5.800 medarbetare.

Axcel Management A/S har danska Finansinspektionens tillstånd att fungera som managementbolag. Axcel står därmed under tillsyn och kontroll av Finansinspektionen (fond IV och V).