Axcels investeringsstrategi

Danmark och Sverige är Axcels viktigaste investeringsområden och är också de största riskkapitalmarknaderna i Norden. Axcel önskar att investera i ledande företag inom etablerade sektorer, som kan utvecklas ytterligare. Axcel har särskilt fokus på följande sektorer:

  • Industrials
  • Business Services
  • IT & Technology
  • Consumer & Retail

Axcel studerar särskilt följande kriterier hos företagen:

  • Förankring i Norden
  • Betydande utvecklingspotential, t.ex. expansion eller driftsrelaterade förbättringar
  • Att företaget är en del av en etablerad industri med en stark marknadsposition
  • Att företaget har en motiverad och kompetent ledning
  • Att det är möjligt att konsolidera den bransch där företaget ingår