Axcels respekt för DVCA:s riktlinjer

DVCA (Danish Venture Capital and Private Equity Association) har publicerat ett antal riktlinjer för ökad öppenhet och transparens i riskkapitalfonder.

Ladda ner riktlinjerna (på danska) här

I riktlinjerna ingår bl.a. en rad krav på vilken information som riskkapitalfonder ska ställa till förfogande eller hålla tillgänglig via sin webbplats. Axcel uppfyller dessa krav. I riktlinjerna ingår dessutom en rad rekommendationer om god bolagsledning i företag som ägs av riskkapitalfonder. Företagens respekt för dessa riktlinjer är en viktig del av Axcels aktiva ägarskap. Se Axcels efterlevnad av riktlinjerna här