Corporate governance hos Axcel

Corporate governance i riskkapitalfondsägda företag är annorlunda än i motsvarande börsnoterade företag. När Axcel investerar i ett företag utnämns en ny styrelse som kan bidra med relevanta erfarenheter, ledning och knowhow. Som representant för företagets aktieägare har styrelsen ansvaret för att sätta upp den strategiska inriktningen och ha tillsyn över företagets ledning. Genom styrelsearbetet är Axcel således involverat i de centrala besluten, vilket är avgörande på grund av den begränsade ägarperioden på tre till sju år. På så sätt bidrar Axcel till företagen på fler sätt än med enbart kapital.

Extern styrelseordförande

Axcel utser i normalfallet en extern styrelseordförande med tung industriell erfarenhet och besätter själv posten som vice ordförande. Övriga styrelseledamöter utses med utgångspunkt från företagets konkreta behov av strategisk sparring. I detta sammanhang har Axcel ett betydande nätverk inom den danska industrisektorn.

Ledningstrojka

Styrelseordföranden och den ansvariga partnern hos Axcel utgör därefter den viktiga ledningstrojkan, som har det överordnade ansvaret för företagets utveckling. De har ett nära samarbete och genomför regelbundna uppföljningar mellan styrelsemöterna.

Incitamentsprogram

Det är människor som skapar resultat i Axcels företag och därför är det avgörande att företagen kan erbjuda konkurrenskraftiga villkor. Ledande medarbetare erbjuds ett lönepaket, baserat på de resultat, som företagen skapar, och ett incitamentsprogram, där medarbetarna själva investerar i företaget. Det är på detta sätt man skapar de bästa förutsättningarna för att attrahera och motivera ledning och medarbetare.