Axcelfuture vill förbättra investeringsklimatet i Danmark

Axcelfuture är en förening som stiftades i maj 2012 med ändamålet att inhämta ytterligare kunskap om investeringsklimatet i Danmark och komma med förslag till hur man kan förbättra ramarna för investeringar i Danmark. Målet är ”Danmark som framtidsinvestering”. Läs mer här (på danska)