Axcelfuture vill förbättra investeringsklimatet i Danmark

Axcelfuture är näringslivets tankesmedja och arbetar för att främja ett sunt investeringsklimat, eftersom investeringar stödjer teknologisk utveckling, skapar nya arbetstillfällen och en bärkraftig ekonomisk tillväxt till gagn för det danska samhället. Målet ska nås genom att:

  • Skapa ny kunskap genom analyser och forskning – gärna genom partnerskap
  • Utarbetande av rekommendationer och förslag som kan skapa ny politik eller inspirera näringslivet
  • Samla företag, politiker, experter, forskare och beslutsfattare generellt i advisory boards och arbetsgrupper samt vid nätverksevenemang, möten och konferenser
  • Delta i den offentliga debatten inom tankesmedjans arbetsområde

Axcelfuture är oberoende av politiska intressen. Men vårt oberoende går djupare än så. Sedan 2012 har det varit en integrerad del av Axcelfutures arbetsmetod att bjuda in olika politiska intressen att delta i vårt arbete. Det kommer vi fortsätta att göra framöver, eftersom det ökar sannolikheten att våra förslag förverkligas.