NY MANAGING PARTNER HOS AXCEL

den 11 juni 2015

Axcel har anställt Christian Schmidt-Jacobsen, som för nuvarande är finansdirektör hos Icopal, som ny managing partner. Därmed avlöser han Christian Frigast, som fortsätter som arbetande ordförande för managementbolagets styrelse och som ordförande för Axcels investeringskommitté.

Under 2016 ska Axcel börja resa sin femte fond och det blir med en ny managing partner vid rodret, nämligen den 44-årige Christian Schmidt-Jacobsen, som efter sju år lämnar posten som finansdirektör i byggmaterialkoncernen Icopal. Christian Schmidt-Jacobsen har en mycket bred erfarenhetsgrund, genom att han tidigare har arbetat hos Axcel, Danske Bank Corporate Finance och livsmedelsingrediensföretaget Chr. Hansen. Eftersom både Chr. Hansen och Icopal ägs eller tidigare har ägts av en riskkapitalfond, har Christian Schmidt-Jacobsen erfarenhet från båda sidor av bordet.

”Riskkapitalbranchen är en 'people's business', och därför är mina partnerkollegor och jag mycket glada över att vi har kunnat dra till oss en kapacitet som Christian, som har gjort ett otroligt gott arbete som finansdirektör i en av Europas större byggmaterialkoncerner och före dess i ledande funktioner hos Chr. Hansen. Jag hade själv glädjen att anställa honom när det begav sig, och hos Axcel har vi hållit kvar en nära kontakt med honom genom åren. Christian har många goda år framför sig, och han har den rätta kombinationen av styrelseinsikter och industriella och finansiella insikter, något som är avgörande i vår bransch", säger Christian Frigast, som fortsätter som managing partner fram till dess att Christian Schmidt-Jacobsen tillträder – vilket förväntas ske vid årsskiftet.  

Om sin egen framtida roll säger Christian Frigast:

"Jag fortsätter hos Axcel i en ny roll som arbetande styrelseordförande. I ett partnerägt företag och för våra investerare är kontinuitet ett nyckelord. Under 2016 ska vi resa vår femte fond hos Axcel, och i samband med det har jag åtagit mig att stanna kvar under hela investeringsperioden, men ska efter hand lämna den dagliga driften. I framtiden ska jag speciellt fokusera på arbetet i vår investeringskommitté, på Axcels kommande fond och en rad externa roller, bl.a. DVCA. Det avgörande har varit att genomföra ett glidande generationskifte, så att Christian och den övriga partnergruppen får bästa möjliga avstamp i samband med den nya ledningsmodellen."

Christian Schmidt-Jacobsen ser med förväntan fram emot sitt nya jobb:

”Efter sju år hos Icopal är tiden mogen för att pröva något nytt. Nu får jag möjligheten, tillsammans med en rad mycket kompetenta kollegor, som har lång erfarenhet av riskkapitalbolag, att fortsätta att utveckla Axcel, som har gjort en fantastisk resa sedan jag lämnade bolaget för 10 år sedan. Axcel står idag på en stadig grund i nordiskt näringsliv och har levererat flera imponerande avkastningar. Nu ska vi utveckla bolaget vidare och den uppgiften ser jag fram emot att axla tillsammans med mina nya kollegor”, slutar Christian Schmidt-Jacobsen.

I den nya strukturen kommer Christian Frigast och Niels B. Christiansen att fungera i tätt samarbete i Axcels ordförandeskap. Christian Frigast blir ordförande för managementbolaget som ägs av Axcels partners, och som driver själva fonderna, och där blir Niels B. Christiansen vice ordförande. Christian Schmidt-Jacobsen kommer också att ingå i styrelsen tillsammans med två Axcel-partners. Niels B. Christiansen fortsätter dessutom som ordförande för Axcels Advisory

Board, som i första hand har en rådgivande roll, och här blir Christian Frigast vice ordförande.

Niels B. Christiansen är också nöjd med att Christian Schmidt-Jacobsen blir Axcels nästa managing partner.

”Med Christian Schmidt-Jacobsens breda bakgrund och kunskaper om Axcel är jag säker på att han kommer att fylla posten som managing partner och bilda ett mycket starkt team med den övriga partnergruppen. Christian Frigast har tillsammans med sina kollegor gett Axcel en central placering i Danmark och Norden. I detta sammanhang har vi ansett det viktigt att han har kvar sin aktiva anknytning till Axcel, eftersom alla vet att succession management är avgörande i den här branschen. Vi är övertygade om att den nya ledningsmodellen kommer att passa både organisationen och våra investerare”, slutar Niels B. Christiansen.

Förutom sin ordförandepost hos Axcel kommer Christian Frigast att fortsätta som vice ordförande hos danska riskkapitalföreningen (DVCA) och hos Pandora och som ordförande hos Axcelfuture.