Loopia förvärvar .SE Direkt av Internetstiftelsen

den 29 januari 2019

Loopia köper Internetstiftelsens registrarverksamhet .SE Direkt. Från och med mitten
av februari får .SE Direkts kunder därmed Loopia som registrar för sina domäner.

.SE Direkt har varit en del av Internetstiftelsens verksamhet sedan 2009 och är deras egen
registrarverksamhet, alltså återförsäljare av domännamn. I oktober kungjorde
Internetstiftelsen beslutet att sälja .SE Direkt och började ta emot anbud från olika
intressenter. Efter en gedigen genomlysning av samtliga intressenter är nu processen klar
och det blir Loopia som köper verksamheten.

– .SE Direkt har i dagsläget ett begränsat tjänsteutbud och vi har sedan starten 2009 haft en
minskande kundstock. Vi har nu nått en punkt där vi måste investera i en ny teknisk
infrastruktur om vi ska kunna erbjuda våra kunder en fortsatt stabil och pålitlig tjänst.
Samtidigt finns det en risk för att .SE Direkt får svårt att vara lönsam på sikt. Därför har
Internetstiftelsen beslutat att det är bättre för samtliga att avyttra .SE Direkt till ett företag
som bättre kan ta hand om våra kunder, även på lång sikt, säger Danny Aerts, vd på
Internetstiftelsen.

Loopia har idag över 225 000 kunder och är ledande i Sverige inom domännamn och
webbhotell.

– Det här ger oss möjlighet att hjälpa ännu fler privatpersoner och företag till en trygg och
framgångsrik närvaro på internet. Uppköpet av .SE Direkt är också en viktig del i Loopias
strategi att konsolidera domännamns- och webbhotellsmarknaden i Norden, säger Jimmie
Eriksson, vd på Loopia.

Flytten av .SE Direkts kunder till Loopia påbörjas den 12 februari. Kunder som har .SE Direkt
som sin registrar behöver inte göra något i samband med flytten, och alla domännamn
kommer att fortsätta fungera som vanligt.

– Loopia är en trygg och respekterad svensk registrar med lång erfarenhet i branschen. Vi är
säkra på att de kommer att kunna ge .SE Direkts kunder en bra service både på kort och på
lång sikt, säger Danny Aerts, vd på Internetstiftelsen.

I och med Loopias förvärv av .SE Direkt får kunder ett större utbud av tjänster och
paketlösningar de kan välja mellan.

– Vi ser fram emot att inom kort kunna erbjuda kunderna hos .SE Direkt en fortsatt stabil och
kvalitativ administration av domännamn samt öka tillgängligheten till support på kvällar och
helger. Dessutom blir det nu enklare för kunderna att komplettera med fler toppdomäner och
att lägga till populära tjänster som e-post och hemsida kopplat till sitt domännamn. Som
leverantör av webbhotell och domännamn fokuserar vi fullt ut på att göra det så enkelt som
möjligt för kunden att hantera sina domäner, e-post och hemsida, säger Jimmie Eriksson, vd
på Loopia.

Om Loopia
Loopia AB som är en del av Loopia Group är ett av Sveriges största och snabbast växande
webbhotell med verksamhet i Sverige, Norge och Serbien. Företaget erbjuder innovativa
lösningar för hantering av domännamn, webbplatser och e-post till både privatpersoner och
företag. Pålitliga tjänster med engagerad personal till konkurrenskraftiga priser.

Loopia AB ingår i Loopia Group som också innefattar varumärket Active 24 med
verksamheter i centraleuropa. Med förvärvet av SE Direkt hjälper Loopia Group närmare en
halv miljon företag och privatpersoner att lyckas på Internet.

För mer information se www.loopia.se

Om Internetstiftelsen
Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för
ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vi ansvarar för den svenska toppdomänen .se och för driften av toppdomänen .nu.
Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar inom forskning och
utbildning i syfte att internetanvändare i Sverige ska kunna vidareutveckla sin användning på
ett medvetet sätt och att ge kunskap om internetanvändningen i Sverige och
digitaliseringens påverkan på samhället.

Exempel på våra satsningar är start- och mötesplatsen Goto 10, rapporten Svenskarna och
Internet, Digitala lektioner, konferensen Internetdagarna och mätverktyget Bredbandskollen.
Vår vision är att alla i Sverige vill, vågar och kan använda internet.