ELEKTRONIKFÖRETAGET BB ELECTRONICS SÅLT TILL LEDNINGEN

den 4 februari 2016

Efter markanta operationella förbättringar i BB Electronics har Axcel ingått avtal om att sälja företaget till en investorgrupp, som består av representanter från ledningen och styrelsen. Därmed har man skapat ett robust fundament för den framtida driften.

En investorgrupp köper nu BB Electronics av Axcel. Gruppen består bl.a. av den nuvarande minoritetsägaren Skovbit (ett bolag som ägs av den ursprungliga grundaren) och affärsmannen Per Blinkenberg-Thrane, medstiftare till Thrane og Thrane. Utöver detta består gruppen av representanter från ledningen, däribland VD Carsten Christensen och styrelseordförande Ole Steen Andersen, tidigare koncerndirektör i Danfoss.

BB Electronics, som under 2015 omsatte ca 425 mio. DKK och som har 500 medarbetare i Danmark och Kina, är ett av Skandinaviens ledande serviceföretag inom elektroniktillverkning, och under det nya ägarskapet förväntas en fortsatt positiv utveckling av foretaget.

Axcel kan se tillbaka på ett långvarigt ägande av BB Electronics, som under vägen har haft både upp- och nedgångar. Tack vare operationella åtgärder har bolagets intjänandemarginal ökat betydligt under senare år, vilket inte minst kan hänföras till en engagerad insats från ledning och medarbetare.

Styrelseordföranden för BB Electronics, Ole Steen Andersen, säger: "Den nya ägarkretsen är mycket väl insatt i företaget, och därför är vi övertygade om att den här lösningen också är den bästa för företagets långsiktiga möjligheter. Vi ser att de strategiska åtgärder som ledningen har genomfört under de senaste åren, fungerar väl, och känner oss därför övertygade om att den positiva utvecklingen kommer att fortsätta under de kommande åren."  

Också Axcels Managing Partner, Christian Frigast, är nöjd med avtalet:

"Man har haft en intensiv försäljningsprocess med flera anbudsgivare, vilket visar på ett stort intresse för företaget. Med försäljningen till den här investorgruppen får Axcel bästa tänkbara förutsättningar, som dessutom ger en extra avkastning till investorerna, och därmed är Axcels två första fonder stängda.”

VD Carsten Christensen ser fram emot att fortsätta utvecklingen av BB Electronics:

"Ökat fokus på robottillverkning och innovativa lösningar i samarbete med kunderna visar nu sitt värde. Under det senaste året har vi vänt underskott till överskott och ingått flera strategiska avtal, som kommer att säkra den fortsatta tillväxten. Med den nya ägarkretsen får vi möjlighet att säkra den långsiktiga utvecklingen, och vi är också glada över att Nykredit har bidragit konstruktivt som ny finansiell samarbetspartner."

För mer information hänvisar vi till pressmeddelande från BB Electronics beträffande årsredovisningen för 2015, utsänt den 28 januari 2016.

Om Axcel

Axcel grundades 1994 av en grupp investerare från Danmarks största finans- och industriorganisationer. Axcel är en nordisk riskkapitalfond, som fokuserar på mellanstora företag och har en bred krets av danska och internationella investerare. Axcel har upprättat fyra fonder med sammanlagt ca 12,5 miljarder SEK i kapitalåtaganden och har genomfört 43 investeringar och 60 större kompletteringsförvärv till dessa. 34 av företagen har sålts eller börsnoterats. Axcel äger idag 9 företag som tillsammans har en omsättning på 7,5 miljarder SEK och ca 4 000 medarbetare. För mer information, se www.axcel.se.  

Om BB Electronics

BB Electronics är ett av Skandinaviens ledande tjänsteföretag inom produktion av elektronik. Företaget erbjuder tjänster inom upphandling, utformning av tillverkning, produktion, test, box-build, systemintegrering, distribution och after sale service. BB Electronics tjänster används i många branscher, som telekommunikation, it, medicinteknik, industri, transport mm. BB vill vara ledande inom automation, logistik och innovativa och kommersiella lösningar. Produkter från BB Electronics används inom ett stort antal branscher som telekommunikation, it, medicinteknik, tillverkningsindustri, transport m.m. BB Electronics har en stark marknadsposition i Danmark inom batchproduktion, och företaget exporterar en väsentlig andel till den nordeuropeiska marknaden samt lokalt i Kina. BB Electronics sysselsätter ca 100 medarbetare i Danmark och drygt 400 i Kina.

 

Ytterligare information:

VD Carsten Christensen: (+45) 25 38 33 39

Styrelseordförande Ole Steen Andersen: (+45) 40 15 66 48