CHRISTIAN SCHMIDT-JACOBSEN TILLTRÄDER HOS AXCEL – INVESTERINGSPERIODEN FÖR AXCEL IV HAR FÖRLÄNGTS

den 1 december 2015

Christian Schmidt-Jacobsen kommer inom kort att tillträda som co-managing partner hos Axcel, där han under en övergångsperiod kommer att fungera i nära samarbete med managing partner Christian Frigast.

Axcel IV, som är en av Nordens bästa fonder i sin årgång, har genomfört nio investeringar och en exit, men har fortfarande kvar att genomföra två-tre investeringar innan fonden är fullinvesterad. Detta förväntas ske under 2016. Mot den bakgrunden har investeringsperioden för fonden förlängts med upp till ett år. Därefter påbörjas arbetet med att resa Axcel V, och det blir då med Christian Schmidt-Jacobsen som managing partner.

Vid denna tidpunkt kommer Christian Frigast, såsom tidigare meddelats, att övergå till en roll som ordförande för Axcels managementbolag och ordförande för Axcels investeringskommitté. Niels B. Christiansen fortsätter oförändrat som ordförande för Axcels Advisory Board, där Christian Frigast blir vice ordförande. Niels B. Christiansen blir samtidigt vice ordförande i Axcels managementbolag.

Axcel V struktur

 

 

 

Anm: Axcel Management administrerar Axcel I med en investering, Axcel III med tre investeringar och Axcel IV med åtta investeringar.

Om Axcel

Axcel grundades 1994 av en grupp investerare från Danmarks största finans- och industriorganisationer. Axcel är en nordisk riskkapitalfond, som fokuserar på mellanstora företag och har en bred krets av danska och internationella investerare. Axcel har upprättat fyra fonder med sammanlagt ca 12,5 miljarder SEK i kapitalåtaganden och har genomfört 43 investeringar och 60 större kompletteringsförvärv till dessa. Mer än 30 av företagen har sålts eller börsnoterats. Axcel äger idag 11 företag som tillsammans har en omsättning på knappt 9 miljarder SEK och ca 5 000 medarbetare. För mer information, se www.axcel.se.  

 

Ytterligare information:

Christian Frigast, managing partner

Mail: cf@axcel.dk

Tel: +45 333 66 999