AXCEL'S FOND III SÄLJER LGT LOGISTICS, NORDENS LEDANDE AKTÖR INOM MÖBELLOGISTIK, TILL LITORINA

den 9 mars 2016

LGT Logistics, som omsätter drygt 700 MSEK, är Nordens ledande aktör inom möbellogistik och erbjuder lösningar som bland annat består av lagerhållning, samlastning och distribution av möbler inom och till och från Norden.

Under Axcel’s (Axcel III) ägarskap (2009-2015) har bolaget genom organisk tillväxt och förvärv stärkt sin marknadsledande position i Danmark, Sverige och Norge, etablerat närvaro i Baltikum samt utvidgat logistikerbjudandet till att omfatta direktdistribution till slutkonsument. LGT Logistics är idag, med sitt omfattande distributionsnätverk, en knutpunkt inom den nordiska möbelbranschen mellan producenter, exportörer, importörer, butiker och e-handelsaktörer. Bolaget har verksamhet i Norden och Baltikum och arbetar utifrån lager och terminaler i Horsens i Danmark samt i Tibro och Bjärnum i Sverige. Bolaget går nu in i en ny fas när Axcel säljer LGT Logistics till Litorina.

Vilhelm Sundström, ansvarig partner på Axcel, är nöjd med utvecklingen för LGT Logistics givet förutsättningarna under ägarperioden: ”LGT Logistics är ett mycket fint bolag med en stark ledningsgrupp, som har utvecklats väl under Axcel’s ägarperiod trots en långvarig lågkonjunktur. Bolaget står nu väl rustat för att växa och utvecklas tillsammans med Litorina som ny ägare.”

Tillväxtmöjligheterna framåt bedöms som goda både inom nuvarande och närliggande segment och tjänster. ”Oavsett om en soffa köps av en konsument i en möbelbutik eller via e-handel kommer den att behöva transporteras från producent till slutkonsument. LGT Logistics har, med bolagets pan-nordiska plattform och specialiserade tjänsteerbjudande, en stark position för att möta den efterfrågan” säger LGT Logistics VD John Riis och fortsätter ”Under Axcel’s ägarperiod har LGT Logistics ytterligare stärkt sitt varumärke och utvecklat kunderbjudandet. Bolaget har också etablerat sig i Baltikum och står nu mycket väl rustade för framtiden.   

Transaktionen, som måste godkännas av konkurrensmyndigheterna, förväntas bli slutförd under april 2015.

Axcel rådgavs av Carnegie Investment Bank och Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Om LGT Logistics

LGT Logistics, verksamt sedan början av 40-talet, är Nordens ledande aktör inom möbellogistik. Bolagets tjänster består i huvudsak av lagring, orderplockning, samlastning och distribution av möbler inom och till och från Norden. Koncernen hade 2014 ca 290 anställda och omsättningen uppgick till drygt 700 MSEK. För mer information, se www.lgtlogistics.dk och www.lgtlogistics.se. 

Om Axcel

Axcel grundades 1994 av en grupp investerare från Danmarks största finans- och industriorganisationer. Axcel är en nordisk riskkapitalfond, som fokuserar på mellanstora företag och har en bred krets av danska och internationella investerare. Axcel har upprättat fyra fonder med sammanlagt ca 12,5 miljarder SEK i kapitalåtaganden och har genomfört mer än 40 investeringar och 50 större kompletteringsförvärv till dessa. Mer än 30 av företagen har sålts eller börsnoterats. Axcel äger idag 11 företag som tillsammans har en omsättning på knappt 9 miljarder SEK och ca 5 000 medarbetare. För mer information, se www.axcel.se.

 

Ytterligare information:

LGT Logistics

John Riis, VD, tel: +45 40 19 63 02, e-post: john.riis@lgtlogistics.dk

Axcel

Vilhelm Sundström, Partner, tel: +46 73 919 90 00, e-post: vs@axcel.se

Christian Frigast, Managing Partner, tel: +45 26 32 64 00, e-post: cf@axcel.dk