Axcel skapar global marknadsledare inom högteknologisk utrustning till den globala slakteribranschen

den 12 juli 2016

Axcel investerar i SFK LEBLANC, Attec, ITEC och Carometec, och slår samman de fyra företagen för att skapa en kraftfull och globalt ledande aktör på den snabbt växande marknaden för högteknologisk slakteriutrustning. Den sammanslagna verksamheten omfattar 740 medarbetare och en omsättning på cirka 1,1 miljarder DKK.

Det största av de fyra företagen, SFK LEBLANC, grundades som SFK 1931 som ett dotterföretag till Danish Crown, för att leverera utrustning till köttbearbetning. Under 2006 såldes SFK till Maj Invest, och har sedan dess genomgått en större omställning från att främst ha varit intern leverantör åt Danish Crown till dagens globala aktör inom avancerad utrustning för slakteribranschen. Utvecklingen har varit möjlig tack vare betydande investeringar i produktutveckling och förvärvet av G.E. Leblanc, ett marknadsledande bolag i Nordamerika, och NAWI, ett marknadsledande bolag i Nederländerna inom slakt av nötboskap.

De övriga tre företagen – Attec, ITEC och Carometec – är samtliga privatägda. I likhet med SFK LEBLANC har de genom att fokusera på produktutveckling och globala kunder lyckats skapat sig en intressant ställning på marknaden för högteknologisk utrustning till slakteribranschen, där de är ensamma om en del av produkterna och lösningarna.

Förvärvet av de fyra företagen har förhandlats fram oberoende av varandra och det föreligger inte inbördes beroende dem emellan.

"Företagen verkar på en växande marknad där tillväxten drivs av en global trend med ökad köttförbrukning, framför allt i flera av världens snabbast växande ekonomier. Sammanslagningen av de fyra verksamheterna skapar en ledande

global aktör med goda förutsättningar för tillväxt, både till följd av ett starkare produktutbud och genom ett bredare geografiskt täckningsområde. Dessutom blir det möjligt att investera mer proaktivt i produktutveckling och nya försäljningskontor på flera marknader, vilket kan påskynda tillväxten ytterligare. Det gör detta till en mycket spännande investering som vi ser fram emot att arbeta vidare med", säger Christoffer Müller, Director på Axcel.

Hos säljarna av SFK LEBLANC, Maj Invest och Nimbus är man mycket nöjd med den utveckling som företaget har genomgått:

"När vi köpte SFK under 2006 visste vi att en större omställningsprocess väntade framöver. Det har varit en stor utmaning att bli konkurrenskraftigt för andra kunder, men tack vare ett kompetent ledarskap som mycket noggrant har genomfört vår strategi har vi lyckats göra företaget till en marknadsledande aktör inom branschen", säger Per Høholt, delägare i Maj Invest.

William Blair International har agerat som exklusiv finansiell rådgivare till for Maj Invest och SFK LEBLANC.

Hos SFK LEBLANC är man mycket nöjd med att fusionen nu blir verklighet:

"Attec, ITEC och Carometec är mycket starka nischföretag inom vår bransch. Vi har haft goda relationer med dessa företag under en lång tid, så det är en självklar fusion som ger oss möjlighet att erbjuda kunderna ännu bättre produkter och lösningar, och vi ser därför mycket fram emot samarbetet", säger Ib Sand Nykjær, VD på SFK LEBLANC.

Även hos Attec och ITEC är förväntningarna höga på den nya organisationen:

"Vi tror att denna fusion kommer att stärka såväl SFK LEBLANC som Attec och ITEC, och det är naturligtvis mycket tillfredställande att vi nu har lyckats skapa en stor aktör inom slakteribranschen, med starka, danska rötter", säger Andreas Iskov Jensen, VD och ägare, Attec.

Carometecs VD, Henrik Andersen, ser också fram emot fusionen:

"Fusionen med SFK LEBLANC, Attec och ITEC är en stark drivkraft för en direkt integrering av Carometecs unika tekniker i framtidens automatiseringslösningar för hela slaktprocessen."

"Investeringen i SFK LEBLANC, Attec, ITEC och Carometec blir den elfte i

Axcel IV. Vi har totalt gjort 45 investeringar i våra fonder, och genomfört 36 företagsförsäljningar. Med de senaste lyckade försäljningarna och med vår nya organisation på plats är vi nu klara att börja förbereda upprättandet av Axcel V under hösten 2016", säger Christian Frigast, Managing Partner på Axcel.

"Vi är lockade av möjligheten att få vara med och skapa en ledande global aktör på marknaden för högteknologisk slakteriutrustning”, säger Torben Vangstrup, VD för ATP Private Equity Partners, och tillägger: "Som en följd av konsolideringar och automatiseringar inom slakteribranschen, samt den globala ökningen av livsmedelskonsumtionen förväntas en tillväxt på marknaden. Förutsättningarna finns därför för att investeringen på sikt ska ge en god

avkastning för ATPs medlemmar."

Om SFK LEBLANC

SFK LEBLANC är en ledande global leverantör till högteknologiska produktionsanläggningar. SFK LEBLANC levererar avancerade automatiska slaktband för slakt av gris och nötboskap till stora producenter, såsom Smithfield Foods, Inc., Tyson Foods, Triumph Foods och Danish Crown. SFK LEBLANC har verksamhet i Danmark, Nederländerna, Kanada, USA, Kina och Ryssland.

Om Attec

Attec grundades 1987 i Danmark, och är i dag en ledande global tillverkare av automatiserade system för skärning, styckning, lagring samt förpackning åt slakterier som hanterar gris, nötboskap och lamm. Attec har cirka 150 medarbetare. Företaget har specialiserat sig på enskilda, kundspecifika lösningar för intern transport och automatisering åt slakterier, köttbearbetningsföretag samt andra verksamheter inom livsmedelsbranschen.

Om Carometec

Carometec, med rötter i SFK, är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför mätutrustning baserad på avancerad ultraljudsundersökning, infraröd (NIR) spektroskopi och visionsteknik till slakterier världen över, och har i dag mer än 1000 installationer i över 30 länder. Utrustningen hjälper köttproducenterna redan tidigt i produktionen att mer precist automatiskt klassificera produktvärdet. Carometec har cirka 35 medarbetare.

Om ITEC

ITEC grundades 1990 och är ett tyskt företag med cirka 85 medarbetare. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför maskiner till livsmedelsindustrin, däribland hygiensystem. ITEC och Attec har ett nära samarbete, och ITEC är distributör åt Attec i Tyskland.

Om Maj Invest

Maj Invest Equity bygger sin verksamhet på mångårig erfarenhet, kunskaper och nätverk, och erbjuder rådgivning om investeringar i små och medelstora, onoterade danska bolag. Maj Invest Equity-fonderna har tillsammans cirka 7,5 miljarder DKK i bundet kapital från flera investerare, och är Danmarks största riskkapitalinvesterare för små och medelstora företag. Sedan 2005 har fonden agerat rådgivare vid investeringar i över 60 företag, och under samma period har över 40 företag sålts. Fondportföljen innehåller i dagsläget 17 foretag.

Om Axcel

Axcel grundades 1994 av en grupp investerare från Danmarks största finans- och industriorganisationer. Axcel är en nordisk riskkapitalfond, som fokuserar på medelstora företag och har en bred krets av danska och internationella investerare. Axcel har upprättat fyra fonder med sammanlagt ca 12,5 miljarder SEK i kapitalåtaganden. Fonderna har genomfört 45 investeringar och mer än 80 större kompletteringsförvärv till dessa. 36 av företagen har sålts eller börsnoterats. Axcel äger idag 8 företag som tillsammans har en omsättning på närmare 7 miljarder SEK och ca 4200 medarbetare.

Om ATP Private Equity Partners (ATP PEP)

ATP PEP ansvarar för riskkapitalplaceringar åt ATP, som är en av Europas största pensionsplacerare. ATP PEP grundades 2001 och har sedan starten fokuserat på placeringar i Private Equity-fonder samt saminvesteringar med dessa fonder. ATP Private Equity Partners är bland de största placerarna på den globala Private Equity-marknaden i Europa, med ca 3 miljarder DKK i årliga investeringar, och har bland annat investeringsåtaganden i fonderna Axcel I, II, III och IV.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Axcel:

Christian Schmidt-Jacobsen

Tel: +45 2178 3697

E-post: csj@axcel.dk

 

Christoffer Müller

Tel: +45 2938 5366

E-post: cm@axcel.dk

 

Christian Frigast

Tel: +45 2632 6400