AXCEL SÄLJER KÖKSFÖRETAGET TCM GROUP TILL RISKKAPITALFONDEN IK INVESTMENT PARTNERS

den 15 december 2015

Efter markanta operationella förbättringar i TCM Group, som är en av Skandinaviens ledande köksproducenter, har Axcel ingått avtal om att sälja bolaget till fonder som rådges av IK Investment Partners. Under Axcels ägarskap har TCM Group utvecklats till en av Europas mest lönsamma köksproducenter.

TCM Group är en av Skandinaviens ledande köksproducenter med starka varumärken som Svane Køkkenet och Tvis Køkkener, som tillsammans har 70 butiker i Danmark och Norge. TCM Group levererar i första hand till den danska marknaden men har i ökande grad börjat fokusera på de övriga nordiska länderna. Internationaliseringen förväntas ta ytterligare fart under det nya ägarskapet.

Partner hos Axcel Per Christensen kan se tillbaka på en rad solida förbättringar av TCM Group under Axcels ägarskap:
       

"TCM Group drabbades hårt av finanskrisen, men genom en lång rad operationella åtgärder har bolagets vinstmarginal ökat från 6% före krisen till över 15% idag. Därmed är TCM Group en av de mest lönsamma köksproducenterna i Europa. Dessa resultat beror inte minst på den arbetsinsats som utförts av TCM Groups skickliga och engagerade styrelse, som ligger bakom den markant förbättrade försäljningen och avkastningen under fem år i sträck. Försäljningstillväxten är resultatet av kontinuerlig produktinnovation och absolut fokus på kundnöjdhet, och omsättningen för 2015 ser nu ut att vara nästan tillbaka på samma nivåer som innan krisen satte in. Kort sagt, TCM är ett välfungerande företag, som är väl rustat för ytterligare växt, och vi är stolta över att leda det in i ett nytt ägarskap."

TCM Groups VD, Ole Lund Andersen, tillfogar: "Vi har ökat vår marknadsandel i Danmark under de senaste åren och efter vår framgångsrika entré i Norge ser vi goda möjligheter till fortsatt växt i Skandinavien, som vi nu vill göra en seriös satsning på. 2015 ser riktigt bra ut med en tillväxt på mer än 20%, eftersom marknaden för kök och badrum har börjat komma igång igen. Samtidigt kan vi se att vår satsning på ökad produktutveckling och dansk produktion ger resultat i form av ökad försäljning."

Försäljningen till fonder som rådges av IK Investment Partners ska nu bara godkännas av danska konkurrensverket och affären förväntas falla på plats i början av 2016.                                       

Om Axcel

Axcel grundades 1994 av en grupp investerare från Danmarks största finans- och industriorganisationer. Axcel är en nordisk riskkapitalfond, som fokuserar på mellanstora företag och har en bred krets av danska och internationella investerare. Axcel har upprättat fyra fonder med sammanlagt ca 12,5 miljarder SEK i kapitalåtaganden och har genomfört 43 investeringar och 60 större kompletteringsförvärv till dessa. Mer än 30 av företagen har sålts eller börsnoterats. Axcel äger idag 11 företag som tillsammans har en omsättning på knappt 9 miljarder SEK och ca 5 000 medarbetare. För mer information, se www.axcel.se.  

Om TCM Group

TCM Group utvecklar, tillverkar och säljer kök och badrumsmiljöer från fabriker i Tvis resp. Horsens i Danmark. TCM Group förväntar under 2015 en omsättning på mer än 625 mio. SEK. TCM Group består av TMK A/S och Concepta A/S, som båda är leverantörer av kök, badrum och garderober. TMK är den tredje största kökstillverkaren i Skandinavien med starka varumärken som Svane Køkkenet och Tvis Køkkener. Företaget distribuerar primärt till den danska marknaden, men har ett allt ökande internationellt fokus. Concepta är leverantör av kök och badrum till gör-det-själv-marknaden. Produkterna distribueras främst genom nordiska byggmarknadskedjor under olika varumärken. För mer information, se www.tcm.dk.

Säljare av TCM Group är Axcel (huvudägare), de tidigare ägarna samt styrelsen.  

 

Ytterligare information:

Axcel:

Per Christensen, partner Mail: pc@axcel.dk

Tel: (+45) 333 66 999  Mobil: (+45) 26 32 64 15

 

 

TCM Group:

Ole Lund Andersen, VD Mail: ola@tcm-group.dk Tel: (+45) 97 43 52 00 Mobil: (+45) 41 90 66 66