Axcel investerar i den familjeägda danska kylspecialisten Nissens

den 24 maj 2017

Axcels partnerskap med Nissens ska säkra fortsatt tillväxt av det danska kylföretaget, som är en ledande internationell aktör inom auto-eftermarknaden samt inom vindkrafts- och industrisektorn. Den tidigare ägaren Alan Nissen fortsätter i bolagets styrelse och som betydande medinvesterare.

Nissens, som utvecklar, producerar och levererar kyllösningar till fordons- och vindkraftsindustrin, etablerades 1921 i Horsens, och har varit familjeägt genom fyra generationer. Nissens har under senare år haft en hög tillväxt inom alla sektorer och har goda förutsättningar att fortsätta sin positiva utveckling. Under räkenskapsåret 2015/16 omsatte Nissens knappt 1,4 miljarder DKK med en driftsinkomst på ca. 160 miljoner DKK.

"Efter nästan 100 år i familjens ägo är det ett stort beslut att sälja, men tidpunkten är rätt, och jag har stort förtroende för Axcel som samarbetspartner eftersom vi har känt varandra under många år. Vi har en stark ledningsgrupp med Mikkel K. Andersen i spetsen, och med Axcel får vi dessutom en ny strategisk sparringpartner, som kan underlätta för oss att ta del av den kommande globala tillväxten och vinna ytterligare marknadsandelar. Jag är alltså mycket nöjd med att stanna kvar i Nissens med en betydande minoritetsandel", säger Alan Nissen, som också fortsätter i ledningen som vice VD med särskilt fokus på produktutveckling.

Detta är den första investeringen i Axcel V, och partner Lars Cordt, som har varit ansvarig för förvärvet hos Axcel, ser fram emot samarbetet:

"Nissens har under en lång period haft stora framgångar både beträffande omsättning och inkomst. Detta har uppnåtts tack vare engagerade medarbetare med starkt fokus på kundservice och produktutveckling. Företaget hör till de ledande på auto-eftermarknaden och är globalt marknadsledande inom vindkraftsindustrin, och har därmed goda förutsättningar att fortsätta att ta marknadsandelar. Dessutom ser vi goda möjligheter att skapa tillväxt genom förvärv," säger Lars Cordt.

"Det är en viktig del av Axcels strategi att kunna bistå familjer vid genomförande av generationsskiften. Jag ser fram emot det kommande samarbetet med familjen Nissen, och jag är glad över att vår långvariga relation nu bär frukt," säger Axcels styrelseordförande Christian Frigast.

Nissens har under det senaste räkenskapsåret visat goda resultat med tvåsiffrig tillväxt i både omsättning och inkomst.

"Med Axcel som ägare kan vi fortsätta att leverera innovativa och marknadsledande lösningar för kylindustrin. Mot den bakgrunden ser jag fram emot att fortsätta tillväxtspåret tillsammans med Axcel," säger VD Mikkel K. Andersen, som har varit sju år hos Nissens.

"Med investeringen i Nissens har Axcel V fått en flygande start och vi är glada över att vår investerare PKA också är med i Nissens nya ägarkrets. Efter fondens första closing i april har vi fått ytterligare investerare ombord och om allt går efter planerna kan vi stänga fonden under hösten 2017," säger Axcels Managing Partner Christian Schmidt-Jacobsen.

Förvärvet måste godkännas av danska konkurrensmyndigheten.

Om Axcel

Axcel grundades 1994 av en grupp investerare från Danmarks största finans- och industriorganisationer. Axcel är idag en nordisk riskkapitalfond, som fokuserar på mellanstora företag och har en bred krets av danska och internationella investerare. Axcel har upprättat fem fonder med sammanlagt ca 17 miljarder SEK i kapitalåtaganden. Fonderna har genomfört 47 investeringar och mer än 80 större kompletteringsförvärv till dessa. 37 av företagen har sålts eller börsnoterats. Axcel äger idag 10 företag som tillsammans har en omsättning på närmare 11 miljarder SEK och ca 5800 medarbetare.

Om Nissens

Nissens består av två affärsenheter: Nissens Automotive, som utvecklar, producerar och säljer kyl- och klimatprodukter till den globala eftermarknaden för motorfordon, samt Nissens Cooling Solutions, som utformar, producerar och säljer kundanpassade kylkomponenter, kylsystem och kylmoduler till vindkraftsindustrin och on- & offroadsektorn, däribland försvars-, gruv- och entreprenörsindustrin. Kylkoncernen har globalt mer än 1300 medarbetare inom försäljning och produktion över tre kontinenter. Både Nissens Automotive och Nissens Cooling Solutions är välkända på marknaden för sitt fokus på innovation och produktutveckling, sin höga produktkvalitet och sitt starka koncept inom logistik- och leverantörskedjan. Under räkenskapsåret 2015/16 omsatte Nissens 1,4 miljarder DKK.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Axcel:
Lars Cordt, Partner
Mail: lc@axcel.dk
Tel.: +45 40993903

Christian Schmidt-Jacobsen, Managing Partner
Mail: csj@axcel.dk
Tel.: +45 21783697

Nissens:
Rikke Kroer Høberg, Vice President
Mail: rkh@nissens.com
Tel: +45 26880051