AXCEL INVESTERAR I CONSCIA

den 28 maj 2015

Axcel förvärvar aktiemajoriteten i IT-företaget Conscia, som levererar och stöder verksamhetskritisk IT-infrastruktur för företag, från en krets av aktieägare, som bl.a omfattar Via Venture Partners. Conscias ledning finns kvar i ägarkretsen med en betydlig ägarandel.

Conscia, som under det senaste räkenskapsåret haft en omsättning på ca 550 miljoner DKK, har under loppet av bara ett par år blivit en av de viktigaste aktörerna på marknaden för större nätverkslösningar och erkännas som ledande integratör av Cisco-utrustning. Cisco är världens ledande producent av nätverks- och datacenterutrustning och fokuserar i likhet med Conscia på att utveckla integrerade lösningar, som kan utgöra basen för kundens hela IT-system.

”Via Venture Partners insåg för tre år sedan styrkan och potentialen i Conscias affärsmodell och organisation. Vi har uppskattat förtroendet och samarbetet har fungerat otroligt bra. Nu har Axcel valt att backa upp våra fortsatta tillväxtplaner, och det är vi mycket glada över”, säger Mogens Bransholm, som är VD i Conscia. "Vi har etablerat oss som ledande leverantör av IT-infrastruktur och servicelösningar till de stora privata och offentliga företagen i Danmark. Genom köpet av svenska Netsafe, som är guldcertifierat partnerföretag till Cisco, finns vi nu också på den svenska marknaden. Axcel kan som kapitalstark medspelare bidra till att förverkliga våra ambitiösa tillväxtplaner, vilket bl.a. innebär att vi ska bli ännu mer internationella”, avslutar Mogens Bransholm.

Axcel: Spännande tillväxtmöjligheter i Conscia

Axcel har stor tilltro till makrofaktorerna på IT-marknaden och till Conscias starka marknadsposition, som förväntas stötta en fortsatt hög tillväxt i bolaget:

”Conscia har visat hur man skapar tillväxt med hjälp av ett starkt kundfokus, teknisk expertis och en enastående servicelösning. Potentialen är stor för Conscia i Skandinavien, och vi ser fram emot att vidareutveckla deras framgångsrika modell”, säger Christian Bamberger Bro, partner i Axcel, och fortsätter:

"Slutkunden ställer idag mycket stora krav på sin IT-infrastruktur, som ska vara tillgänglig överallt, även mobilt, 24 timmar om dygnet. Kraven på nätverks- och molnlösningar ökar och företagen är mycket beroende av dessa lösningar. Conscia är idag en mycket stark partner på marknaden och eftersom det också är ett mycket välskött företag med en stark kultur, har vi stora förväntningar på vår investering”, säger han

Via Venture Partners: Conscia är klar för nästa fas

”Conscia har varit en relativt kort, men mycket god investering för Via Venture Partners. Vi har uppnått mycket, och Conscia är nu klar för näsa fas i utvecklingen. Conscia har ett otroligt starkt ledningsteam och det har varit ett nöje att arbeta tillsammans med ledningen och den övriga styrelsen på att utveckla bolaget, som till exempel vårt inträde på den svenska marknaden”, säger Jakob Rybak-Andersen, partner i Via Venture Partners.

Avtalet ska nu godkännas av det danska konkurrensverket innan det kan träda i kraft.

Om Axcel

Axcel grundades 1994 av en grupp investerare från Danmarks största finans- och industriorganisationer. Axcel är en nordisk riskkapitalfond, som fokuserar på mellanstora företag och har en bred krets av danska och internationella investerare. Axcel har upprättat fyra fonder med sammanlagt ca 12,5 miljarder SEK i kapitalåtaganden och har genomfört mer än 40 investeringar och 50 större kompletteringsköp till dessa. Mer än 30 av dessa sålts eller börsnoterats. Axcel äger idag 12 företag med till sammans en omsättning på knappt 9 miljarder SEK och ca 5 000 medarbetare.

www.axcel.dk

Om Conscia

Conscia A/S levererar IT-infrastrukturlösningar och 24/7-service inom nätverk, datacenter och mobilitet. Conscia är ett danskt företag som i år också har etablerat sig i Sverige genom uppköp av svenska Netsafe International AB. Conscia A/S har nyligen avslutat räkenskapsåret 2013-2014 med en omsättning på 550 miljoner DKK och ett nettoresultat på 46 miljoner DKK.

www.conscia.dk

Via Venture Partners

Via Venture Partners är en ledande riskkapitalfond i Norden med fokus på teknologi- och serviceföretag. Via Venture

Partners Fund I & II K / S är båda dotterbolag till ATP, som har bidragit med 99,8% av aktiekapitalet i de båda fonderna

(2 miljarder DKK totalt). Det resterande kapitalet har investerats av medarbetarna i Via Venture Partners A/S. Via Venture Partners A/S är administrationsbolag för fonderna. Via Venture Partners investerar antingen ensamt – i första hand i små och mellanstora företag med en omsättning på 75-750 miljoner DKK – eller tillsammans med ATP (i första hand större transaktioner). ATP:s förmögenhet uppgår till 704 miljarder DKK.

 

Ytterligare information:

Axcel:

Christian Bamberger Bro, Partner

Tel: +45 4099 3939

E-mail: cbb@axcel.dk

Christian Frigast, Managing Partner

Tel: +45 2632 6400

E-post: cf@axcel.dk

Conscia A/S

Mogens Bransholm, VD  

Tel: +45 2343 8328

E-post: mb@conscia.dk

Dorthe Dahlin Irvold, Kommunikationsdirektör

Tel: +45 2042 9611 E-post: di@conscia.dk

 

Via Venture Partners

Jakob Rybak-Andersen, Partner

Tel: +45 2940 1719

E-post: jra@viaventurepartners.com