Axcel's fonder

Axcel har upprättat fem fonder med sammanlagt ca 10 miljarder DKK i kapitalåtaganden.

Axcel I (1,1 miljarder DKK)
Axcel II (2,5 miljarder DKK)
Axcel III (3 miljarder DKK)
Axcel IV (3,6 miljarder DKK)
Axcel V - Väntar final closing

Axcels fonder är hemmahörande i Danmark.