Axcel V

Axcel V etablerades 2017 och man förväntar att ha final closing i början av 2018 med ett kapitalåtagande på 600 miljoner EUR. Fonden har fokus på den danska och den svenska marknaden för medelstora bolag och har investerat i Mountain Top IS och Nissens.