Vest-Wood

Vest-Wood

Axcel etablerade 2002 i samarbete med en rad investerare och investeringsfonder konsortiet Door Holding, som köpte dörrbolaget Vest-Wood. Vest-Wood såldes tre år senare till amerikanska Jeld-Wen. Vest-Wood var vid Axcels övertagande Skandinaviens största dörrtillverkare. Genom en rad uppköp i Tyskland, Österrike och Schweiz blev Vest-Wood den största dörrtillverkaren i Europa och stärkte samtidigt lönsamheten. På vägen har Vest-Woods omsättning ökat från 2 miljarder kr till 3,5 miljarder kr. Bolaget säljer sina produkter till kunder i över 20 länder och sysselsätter över 4 000 medarbetare. Med Jeld-Wen som ny ägare fortsätter Vest-Wood nu sin europeiska expansion.

Vest Wood

Huvudkontor
Danmark
Axcels investering
16-01-2002