Silkeborg Data

Silkeborg Data

Löne- och personaladministrativa lösningar för dansk offentlig sektor

Silkeborg Data har utvecklat löne- och personaladministrativa lösningar för dansk offentlig sektor i över 40 år och företaget har kundrelationer som sträcker sig ända tillbaka till företagets grundande. I dag hanterar Silkeborg Data lönen för 85 % av de anställda inom regionerna och 30 % av de anställda inom kommunerna. Silkeborg Data har en årlig omsättning på ca 250 miljoner danska kronor och drygt 200 medarbetare. Axcel, som var majoritetsägare i både EG och Silkeborg Data, stödde EG:s förvärv av Silkeborg Data i september 2015. Kombinationen av EG:s befintliga verksamhet inom offentlig sektor och Silkeborg Data har skapat en stark och strategisk aktör på marknaden för digitala lösningar till offentlig sektor.  

Silkeborg Data

Huvudkontor
Danmark
Axcels investering
10-12-2013