PANDORA

PANDORA

Smycken som pryder kvinnor på sex kontinenter

PANDORA designar, tillverkar och marknadsför handarbetade och moderna smycken i ädla material till attraktiva priser. PANDORAs smycken säljs i över 80 länder över sex kontinenter genom ca. 7 800 återförsäljare.

PANDORA grundades 1982 och har sitt huvudkontor i Köpenhamn. PANDORA sysselsätter över hela världen mer än 27 350 anställda.

PANDORA är noterat på NASDAQ OMX Copenhagen i Danmark. För ytterligare information besök www.pandora-group.com

Axcels resterande aktier i PANDORA såldes i december 2014.

PANDORA

Huvudkontor
Danmark
Axcels investering
01-11-2008