Nordic Waterproofing

Nordic Waterproofing

Nordens ledande leverantör av tätskiktslösningar

Nordic Waterproofing-koncernen etablerades 2011 genom sammanslagningen av Trelleborgs och Lemminkäinens tätskyddsverksamheter. Detta följdes kort därefter av en expansion in mot Norge och en lyckad integration av totalt fyra förvärv. En rad åtgärder genomfördes i syfte att stärka den nordiska tätskiktverksamheten, öka driftseffektiviteten och uppnå synergieffekter. Idag är koncernen en av de största nordeuropeiska leverantörerna av tätskiktslösningar. Axcel lät börsnotera bolaget på Nasdaq Stockholm i juni 2016. I december 2016 och februari 2017 sålde Axcel återstoden av sitt aktieinnehav i bolaget till svenska och internationella investerare.

Nordic Waterproofing

Huvudkontor
Sverige
Axcels investering
01-04-2011
Axcels ägande
28%
Omsättning
1720 miljoner SEK
EBITDA
204 miljoner SEK
Anställda
634
Ansvarig partner
Vilhelm Sundström
VD
Holger C. Hansen
Årsredovisning
Ladda ner

Galleri