Netel

Netel

Uppbyggnad och underhåll av tele-, bredbands- och elnät i Norden och Baltikum

Sedan Axcel trädde in som majoritetsägare i Netel mer än tredubblade bolaget sin omsättning, från 0,5 miljarder till 1,5 miljarder svenska kronor. Detta skedde genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv av sex företag, vilket expanderade den befintliga verksamheten, breddade utbudet av tjänster och gav bolaget tillgång till nya geografiska marknader. Netel är idag en ledande aktör inom uppbyggnad och underhåll av tele-, bredbands- och elnät i Norden och Baltikum. Axcel sålde Netel till IK Investment Partners i juni 2016.

Netel

Huvudkontor
Sverige
Axcels investering
10-01-2013

Galleri