Netcompany

Netcompany

Specialist på portallösningar och systemintegration

Netcompany är ett av Danmarks ledande IT-konsultföretag inom portallösningar och systemintegration. Netcompanys lösningar omfattar allt från utveckling av system för e-handel, självbetjäning, workflow, medarbetarportaler, CRM, dokumenthantering m.m. Lösningarna bygger på modern portalteknologi, det vill säga det Microsoft-baserade .NET samt J2EE. I augusti 2006 trädde Axcel in som majoritetsägare i företaget vid sidan av de tre grundarna och en rad ledande medarbetare. Axcel sålde Netcompany i januari 2011 och bolaget börsnoterades 2018.

Netcompany

Huvudkontor
Danmark
Axcels investering
14-12-2006