Mita-Teknik

Mita-Teknik

Styrkoncept till vindkraftsindustrin och andra industrier

Mita-Teknik är en världsledande tillverkare av styrkoncept till vindkraftsindustrin och andra industrier. Mita-Teknik erbjuder ett unikt styrkoncept till vindkraftsindustrin, som kan anpassas efter kundernas individuella behov och som omfattar kontroll, styrning och övervakning av enskilda vindkraftverk och hela vindkraftsparker. Axcel sålde i januar 2019 Mita-Teknik til kompanjonen och minoritetsägeren, familjen Andersen.

Mita-Teknik

Huvudkontor
Danmark
Axcels investering
30-08-2012
Axcels ägande
67%
EBITDA
40 miljoner DKK
Anställda
224
Ansvarig partner
Lars Cordt
VD
Jesper Andersen

Galleri