Mita-Teknik

Mita-Teknik

Styrkoncept till vindkraftsindustrin och andra industrier

Mita-Teknik är en världsledande tillverkare av styrkoncept till vindkraftsindustrin och andra industrier. Mita-Teknik erbjuder ett unikt styrkoncept till vindkraftsindustrin, som kan anpassas efter kundernas individuella behov och som omfattar kontroll, styrning och övervakning av enskilda vindkraftverk och hela vindkraftsparker.

Strategi

Axcels mål är att vidareutveckla företagets nuvarande globala marknadsposition som underleverantör av styrsystem till vindkraftsindustrin och andra relevanta industrier. Utvecklingen ska ske genom ökad penetration av både nuvarande och nya kunder, produkter och marknader, samtidigt som verksamhetens höga produkt- och servicekvalitet upprätthålls.

Mita-Teknik

Huvudkontor
Danmark
Axcels investering
30-08-2012
Axcels ägande
67%
EBITDA
40 miljoner DKK
Anställda
224
Ansvarig partner
Lars Cordt
VD
Jesper Andersen

Galleri