Loopia and Active 24

Loopia and Active 24

Marknadsledande leverantör av webbhosting

Företaget bildades 1998 och är en marknadsledande leverantör av webbhosting, som erbjuder domänhantering, webhosting och value added services. Företaget säljer sina produkter online i form av förbetalda abonnemang till en växande kundbas bestående av cirka 350 000 små och medelstora företag samt avancerade konsumenter. Produkterna säljs under varumärket Loopia i Sverige och Active 24 i Tjeckien och har begränsad försäljning på andra europeiska geografiska marknader. Företagets huvudkontor ligger i Västerås. 

Strategi

Axcel kommer att stödja företaget i sin fortsatta expansion genom att erbjuda flera value added services till befintliga kunder, genom tillväxt på befintliga och nya geografiska marknader samt genom förvärv.

Loopia and Active 24

Huvudkontor
Sverige
Axcels investering
18-06-2018
VD
John Hugosson