GraphX

GraphX

Axcel investerade i GraphX 1997. GraphX är ett heatset-rotationstryckeri med stark marknadsposition inom reklamtrycksaker, broschyrer, kataloger och tidningar i Danmark. Bolaget såldes till en grupp privata investerare 2003.

GraphX

Huvudkontor
Danmark
Axcels investering
16-01-1997