Føvling

Føvling

Axcel investerade i Føvling 1997. Føvling är Danmarks ledande tillverkare av furumöbler. Bolaget såldes till en grupp privata investerare 2002.

Føvling

Huvudkontor
Danmark
Axcels investering
31-10-1997