EskoArtwork

EskoArtwork

Verksamheten

Axcel investerade 2005 i Esko-Graphics, som är världsledande inom emballagemjukvarutjänster och lösningar för emballageindustrin. Affärsaktiviteterna omfattar utveckling, montering, distribution och mjukvarusupport samt utrustning för användning vid framställning och tryck av emballage och utställningsmaterial, inklusive tryckplåtsframkallning. Den typiska kundkretsen är tryckerier, detaljhandlare, emballagedesigners samt emballagetryckare/framställare.

År 2007 köpte ESKO den belgiska konkurrenten Artwork Systems, som utvecklar mjukvarulösningar till emballagebranschen, närmare bestämt kompletta och integrerade mjukvarulösningar för att förbereda professionellt färgtryck eller pre-press.

Den nya, samlade verksamheten fick namnet EskoArtwork och har i och med sammanslagningen blivit marknadsledande inom mjukvara till emballageindustrin på världsplan. EskoArtwork såldes till Danaher Corporation i 2011.

EskoArtwork

Huvudkontor
Belgien
Axcels investering
15-12-2005