EG

EG

IT-lösningar

EG är ett skandinaviskt IT-företag med huvudkontor i Danmark. Utgångspunkt för verksamheten är branschanpassade IT-lösningar med ERP som kärna och baserat på djupa insikter i kundernas verksamhet och processer. Mer än 30 års erfarenhet har skapat en lösningspalett som är baserad på best-practice-processer i de enskilda branscherna. EG:s lösningar bygger på standardplattformar och -teknologier från bl.a. Microsoft, SAP, HP och IBM samt det egenutvecklade ASPECT4. EG är ledande leverantör av Microsoft Dynamics ERP-lösningar i Europa.

Strategi

EG har genom 14 förvärv sedan 2009 intagit en aktiv roll i konsolidering av den skandinaviska IT-marknaden. Branschlösningar, en ökande andel abonnemangsbaserade lösningar och fokusering på cloud-teknologi är de tre hörnstenarna i den fortsatta tillväxtstrategin. EG har en stark ställning i Skandinavien och kommer att fortsätta att växa här, både organiskt och genom nya förvärv.

EG

Huvudkontor
Danmark
Axcels investering
01-01-2013
Axcels ägande
92%
Omsättning
1900 miljoner DKK
EBITDA
254 miljoner DKK
Anställda
1821
Ansvarig partner
Christian Bamberger Bro
VD
Mikkel Bardram
Årsredovisning
Ladda ner

Galleri