Delete Group

Delete Group

Miljötjänster till industri-, byggnads- och fastighetsverksamhet och till den offentliga sektorn

Delete Group levererar miljötjänster till industri-, byggnads- och fastighetsverksamhet och till den offentliga sektorn i Finland, Sverige och de baltiska länderna. Verksamheten har fyra divisioner: industrisanering, rivningstjänster, avlägsnande av skadliga ämnen i byggnader samt återvinning och hantering av industri- och byggavfall.                        

Strategi

I samarbete med ledningen för Delete Group är målet att skapa tillväxt genom utveckling av verksamhetens serviceutbud och geografisk expansion, bl.a. genom att stärka aktiviteterna i Norden. Marknaden för Delete Group är starkt fragmenterad med ett fåtal större och många mindre aktörer, vilket ger goda möjligheter till ytterligare konsolidering.

Delete Group

Huvudkontor
Finland
Axcels investering
01-01-2013
Axcels ägande
82%
Omsättning
193 miljoner EUR
EBITDA
18 miljoner EUR
Anställda
986
Ansvarig partner
Christian Schmidt-jacobsen
VD
Tommi Kajasoja
Årsredovisning
Ladda ner

Galleri