Danmarks Skibskredit

Danmarks Skibskredit

Den ledande skeppsfinansieringsverksamhet i Danmark

Danmarks Skibskredit är en danskbaserad skeppsfinansieringsverksamhet, som erbjuder lån till danska och utländska rederier mot pant i fartygen. Bolagets ändamål och vision är att vara den mest etablerade och stabila leverantören av finansiering till välrenommerade rederier. Affärsområdet innebär krav på hög grad av specialisering och expertkunskap i alla led, där 70 medarbetare idag förvaltar en utlåningsportfölj på ca. 40 miljarder DKK, som är säkrade med pant i ca 500 fartyg och ca 75 kunders saldon. Bolagets låneportfölj är brett exponerad i ett stort antal shippingsegment, och utlåningen är inriktad på rederier med hög kreditvärdighet i Danmark och utomlands. År 2016 visade Danmarks Skibskredit ränte- och avgiftsnetto intäkter på DKK 849m, årets resultat blev DKK 188m.

Danish Ship Finance

Huvudkontor
Danmark
Axcels investering
15-11-2016
Axcels ägande
33%
Anställda
72
Ansvarig partner
Peter Nyegaard
VD
Erik I. Lassen
Årsredovisning
Ladda ner