Conscia

Conscia

IT-infrastrukturlösningar

Conscia A/S levererar IT-infrastrukturlösningar och 24/7-service inom nätverk, datacenter och mobilitet. Conscia är ett danskt företag som 2015 också har etablerat sig i Sverige genom uppköp av Netsafe International AB.

Conscia har under loppet av bara ett par år blivit en av de viktigaste aktörerna på marknaden för större nätverkslösningar och erkännas som ledande integratör av Cisco-utrustning. Cisco är världens ledande producent av nätverks- och datacenterutrustning och fokuserar i likhet med Conscia på att utveckla integrerade lösningar, som kan utgöra basen för kundens hela IT-system.

Strategi

Målsättningen är att fastställa Conscias starka marknadsposition i Danmark inom leverans av IT-infrastruktur och därmed relaterade tjänster samt att bygga upp en betydande marknadsposition i Sverige och Norge, där Conscia nyligen har etablerat sig genom uppköp av två bolag, vilket i sin tur har skapat en unik plattform för framtida växt.

Conscia

Huvudkontor
Danmark
Axcels investering
28-05-2015
Axcels ägande
77%
Omsättning
1397 miljoner DKK
EBITDA
180 miljoner DKK
Anställda
328
Ansvarig partner
Christian Bamberger Bro
VD
Claus Thorsgaard
Årsredovisning
Ladda ner

Galleri