Bekaert

Bekaert

Bekaert Handling Group såldes till den finske konkurrenten K. Hartwall. Axcel köpte 1997 det familjeägda företaget Variantsystemet av familjen Ingvartsen. Företaget tillverkar rullcontainrar och uppnådde genom fusion och uppköp av en engelsk och en fransk konkurrent under våren 2000 en stark marknadsposition. Härmed uppstod även namnet Bekaert Handling Group (BHG). Sammanslagningen med K. Hartwall har ytterligare stärkt bolaget som i dag har en unik marknadsposition i en rad industri- och logistiksegment.

Bekaert Handling Group

Huvudkontor
Danmark
Axcels investering
01-01-1997