Aidian

Aidian

Ledande aktör på den attraktiva marknaden för point-of-care-diagnosticering

Aidian grundades 1974 och tillverkar samt marknadsför diagnostisk utrustning med specialfokus på point-of-care-lösningar som sjukvårdspersonal kan använda för att snabbt utföra diagnostiska tester nära patienten. Aidian förfogar både över en egen säljstyrka som är aktiv i hela Norden, Tyskland samt i centrala och östra Europa, och ett världsomspännande distributörsnätverk som täcker ca 50 länder. 2017 hade företaget en nettoomsättning på ca 54,8 miljoner euro. Företaget sysselsätter för närvarande runt 300 heltidsanställda, varav 50 utanför Finland. Aidian har huvudkontor i Esbo i Finland.

Strategi

Axcel kommer i samarbete med Aidians ledningsteam bygga vidare på företagets solida marknadsposition på den globala diagnosticeringsmarknaden och ser en rad attraktiva möjligheter för att expandera geografiskt och utvidga produktsortimentet.

Aidian

Huvudkontor
Finland
Axcels investering
30-04-2018
Axcels ägande
100%
Omsättning
53 miljoner EUR
EBITDA
11 miljoner EUR
Anställda
312
Ansvarig partner
Thomas Blomqvist
VD
Kaisa Tarkkanen