Aalborg Industries

Aalborg Industries

Efter fem års ägarskap har Axcel sålt Aalborg Industries till kapitalfonden Altor. Under Axcels ägarskap blev bolagets aktiviteter koncentrerade till maritima pannlösningar och världsomspännande service av dessa. Man sålde bl.a. det amerikanska dotterbolaget Erie, som tillverkade pannor till kraftverk, kort efter Axcels övertagande. Denna fokusering har medverkat starkt till att bolaget har fått en ledande marknadsposition. Omsättningen steg under Axcels ägarskap från ca 1 miljard kr till 1,5 miljarder kr.

Aalborg Industries

Huvudkontor
Danmark
Axcels investering
16-01-2000